Thông báo về kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

btc

Thực hiện theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Chứng chỉ hành nghề Kế toán (sau đây gọi tắt là TT129), Hội đồng thi Kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước năm 2016 thông báo kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề năm 2016, như sau:

I. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 08/09/2016 đến ngày 30/09/2016

II. Địa điểm nhận hồ sơ

Tại TP HCM:

Hội Kế toán TP HCM: 142 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 TP HCM

Kiểm toán viên hành nghề: VACPA HCM (Phòng 24, lầu 1 văn phòng BTC, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp.HCM)
Tại TP HN: 

Thi Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề: Hội Kế toán & Kiểm toán VN (VAA) 192 – đường Giải Phóng, Phương Liệt, TX – HN;

Kiểm toán viên hành nghề: VACPA HN (Tầng 3 tòa nhà Dự án, số 4 Ngõ Hàng Chuối, Hà Nội)

III. Thời gian thi dự kiến và lệ phí thi:

Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 06/12/2016 (nghĩ ngày Chủ nhật 04/12/2016)

Lệ phí thi chỉ tính chi những môn đăng ký dự thi theo mức 200.000đ/1 môn thi. Lệ phí thi phải nộp khi nộp hồ sơ dự thi

Vui lòng xem chi tiết thông báo thi Kế toán viên và Kiểm toán viên

Xem chi tiết và tải link tại đây
http://www.mediafire.com/file/yyyhowpnho83cr5/thong+bao+ktv+01_1472724539605.pdf