Bảng báo giá

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE


Tiêu chí

Băng thông

Dung lượng lưu trữ

Tài khoản email

Data lưu trữ

Hỗ trợ 24h

Tên miền

Tên miền phụ

Giao diện

Tin tức

3,5 Triệu

5 GB

300 MB

5

2

1

1

Những mẫu sẵn có

Giáo dục

4 Triệu

10 GB

700 MB

10

3

3

5

Những mẫu sẵn có

Nội Thất

4 Triệu

Không giới hạn

1000 MB

10

3

3

10

Những mẫu sẵn có

Doanh nghiệp

6 Triệu

Không giới hạn

1000 MB

10

3

3

10

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện

Nhà đât

7 Triệu


Không giới hạn

1000 MB

10

5

3

10

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện

Liên hệ: 0939.039.068 (Nam).